دیجی فکت:۴۳ دانستنی درباره ی ماشین ها

شاید اولین ایده‌ی مکتوب در مورد وسیلهٔ نقلیه‌ای را که بدون نیروی انسان یا حیوانات قادر به حرکت باشد،  بتوان در ایلیاد اثر هومر یافت. در قسمتی از رمان،...
پورشه 918 اسپایدر‌‍‍‍

پورشه 918 اسپایدر‌‍‍‍، خشن و قدرتمند، حتی بدون درب موتور!

برای دسترسی به موتور پورشه کاررا GT می‌توانستید به راحتی درب موتور را باز کنید و موتور خودو را مشاهده کنید. اما در مورد پورشه 918 اسپایدر اوضاع کمی متفاوت است!...