پوشیدنی

LEDهای فوق نازک نمایشگر ها را به روی پوست شما خواهند آورد

LEDهای فوق نازک، نمایشگر ها را به روی پوست شما خواهند آورد

در سال‌های اخیر تب و تاب ساخت و عرضه دیوایس‌های پوشیدنی‌ بالا گرفته است و اینطور که به نظر می‌رسد این پوشیدنی‌ها به زودی با پوست کاربران یکی شده...