پیدا کردن آیفون

آیفون بعدی می‌تواند از خود در مقابل سارقین محافظت کند

آیفون بعدی می‌تواند از خود در مقابل سارقین محافظت کند

آیا آیفون می‌تواند پس از به سرقت رفته شدن از اطلاعات درون خود مراقبت کند؟ یا به عبارتی دیگر سیستم امنیتی آیفون به صورت همیشه فعال باشد؟ این یک ایده...
یک آیفون در این تصویر پنهان شده است، می‌توانید آن را پیدا کنید؟

یک آیفون در این تصویر پنهان شده است، می‌توانید آن را پیدا کنید؟

در تصویر زیر، یک آیفون بر روی فرش قرار دارد، می‌توانید آن را ببینید؟ نتوانستید؟ نگران نباشید، شما تنها نیستید. در  حقیقت این تصویر که اولین بار در Gizmodo قرار...