پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵

برچسب: ژان دالامبر

امروز از دریچه تاریخ: مرگ “ژان دالامْبِر” نابغه ریاضی فرانسوی

چه بسیارند افرادی که پا در این دنیا می گذارند و بدون هیچ کار ارزنده و ماندگاری رخت بسته و به دیار باقی می...
Free WordPress Themes, Free Android Games