کالبدشکافی مک بوک پرو

کالبد شکافی نوار لمسی مک بوک پرو؛ تعمیر آن غیر ممکن است!

کالبد شکافی نوار لمسی مک بوک پرو؛ تعمیر آن غیر ممکن است!

زمانی را به خاطر می‌آورید که می‌توانستید مک بوک پرو را باز کنید و دیسک آن را تعویض کنید، رم بیشتری به آن اضافه کنید یا باتری را جایگزین...