کالری مواد غذایی

چه مقدار کالری در عکس خوراکی من وجود دارد؟

محاسبه کالری موجود در غذا با گرفتن یک عکس ساده!

محاسبه کالری موجود در غذا همیشه یکی از چالش‌های بزرگ برای ورزشکاران و اشخاص دارای رژیم غذایی است.  Ava یک استارت اپ واقع در بوستون است که نرم افزار...