کامیون الکتریکی تسلا

کامیون الکتریکی، افتخاری دیگر از شرکت مرسدس بنز

کامیون الکتریکی مرسدس بنز، اعلان جنگ به تسلا

اتومبیل‌های برقی با روندی که پیش می‌رود نقش بزرگی را در آینده ایفا خواهند کرد و شرکت دایلمر قرار است به یکه‌تازی تسلا در این زمینه پاسخ دهد. گروه...