کتانی ورزشی

Futurecraft 3D: کفش های ورزشی پرینت شده توسط آدیداس

Futurecraft 3D: کفش های ورزشی پرینت شده توسط آدیداس

هفته گذشته Kayne West، از خوانندگان مطرح آمریکایی که در دنیای مد و لباس نیز حضور پر رنگی دارد، نگرانی‌اش را نسبت به پرینت کردن کفش توسط مردم در...