کرتانا در ایکس باکس وان

کرتانا در اکس‌باکس وان

کرتانا در سال ۲۰۱۶ به اکس‌باکس وان می آید

مایکروسافت در حال آزمایش یک نسخه از ویندوز ۱۰ برای اکس باکس وان می باشد که ویژگی های جالبی را با خود به این کنسول می آورد،یکی از بزرگترین آنها دستیار صوتی...