کسب و کار در اینستاگرام

اینستاگرام انتشار قابلیت ایجاد پروفایل‌های تجاری را آغاز کرد

اینستاگرام انتشار قابلیت ایجاد پروفایل‌های تجاری را آغاز کرد

اینستاگرام تنها به استفاده‌های شخصی کاربران و اشتراک گذاری تصاویر غذاها و سایر فعالیت‌های روزمره آن‌ها تعلق ندارد و شرکت‌های تجاری نیز برای تبلیغ کسب و کار خود، اشتراک...