کلید خازنی آیفون 7

آیفون 7 با یک کلید خازنی می‌آید

آیفون 7 با یک کلید خازنی از راه می‌رسد

گزارشی در چند ماه پیش منتشر شد که نشان می‌داد آیفون 7 از یک کلید خازنی جدید به جای کلید خانه معروف آیفون‌ها استفاده خواهد کرد و اکنون گزارشی در...