کمپانی اچ تی سی

اچ تی سی فروش بخش تلفن همراه خود را تکذیب کرد

اچ تی سی فروش بخش تلفن همراه خود را تکذیب کرد

روز گذشته گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه HTC قصد دارد بخش تلفن همراه خود را به فروش برساند. با توجه به اینکه در حال حاضر این کمپانی عملکرد...