کنفرانس بیلد 2016

برگزاری کنفرانس بیلد 2016 مایکروسافت در 30 مارس

برگزاری کنفرانس بیلد 2016 مایکروسافت در 30 مارس

آخرین کنفرانس بیلد مایکروسافت را به خاطر دارید؟! به طور حتم کاربران بسیاری اعتقاد دارند بیلد 2015 یکی از بهترین کنفرانس‌های مایکروسافت بوده است. حال که در حال سپری...