کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC 16

کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC 16

پوشش خبری کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC 16 در دیجی رو

تا دقایقی دیگر کمپانی اپل میزبان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های دنیای تکنولوژی در سال جاری است. رویدادی که در آن انتظارات زیادی از اپل وجود دارد. از معرفی آی...