گزارش سه ماهه مالی مایکروسافت

سقوط آزاد تجارت تلفن‌های همراه مایکروسافت

هیچ کس انتظار ندارد که در سال 2016 تجارت بخش تلفن‌های همراه مایکروسافت رشد داشته باشد و به سود دهی برسد، در سالی که فروش کلی اسمارت فون‌ها کاهش...