گزینوس 8890

تراشه اگزینوس 8890 سامسونگ

تراشه اگزینوس 8890 سامسونگ در دستگاه ‘Lucky-LTE’ رویت شد

در سال جاری سامسونگ با تراشه Exynos توانست مدعیان سیلیکون را کنار بزند و تراشه قدرتمندی ارائه کند. کره ای با جهشی وارد فرایند تولید 14 نانومتری شدند و توانستند تراشه...