گوگل پلی فامیلی

نسخه فروشگاه خانوادگی گوگل پلی در آستانه انتشار قرار دارد

نسخه فروشگاه خانوادگی گوگل پلی در آستانه انتشار قرار دارد

اواخر سال گذشته گوگل برای اولین بار امکان اشتراک گذاری برنامه‌های خریداری شده با اعضای خانواده را فراهم کرد و اولین بار این طرح در برنامه گوگل پلی موزیک...