گوگل کارت برد

دوربین کارت برد گوگل

گرفتن تصاویر 360 درجه با اپلیکیشن دوربین کارت برد گوگل میسر شد

واقعیت مجازی پیشرفت هیجان انگیزی در طول چند سال گذشته ایجاد کرده است. با این حساب، هنوز هم توسعه واقعیت مجازی گران و نیازمند سخت افزارهای مخصوص است. ایده...