یادگیری زبان طبیعی

یاد دادن زبان طبیعی به کامپیوترها باید چطور انجام شود

یاد دادن زبان طبیعی به کامپیوترها چطور انجام می‌شود؟

رویای ساختن کامپیوترهایی که مانند ما انسان‌ها قادر به تعامل باشند دهه‌ها است که جز خواسته‌های انسان بوده است و اگر به بازار و میزان سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مربوط...