یادگیری ماشین

گوگل به کامپیوترها نقاشی کردن یاد می‌دهد

گوگل به کامپیوترها نقاشی کردن یاد می‌دهد!

گوگل در حال حاضر در حال کار بر روی تعدادی پروژه تحقیقاتی جهت هوشمند‌تر کردن هر چه بیشتر رایانه‌ها و افزایش کارایی فنی آن‌ها است. یکی از این پروژه‌های جالب...
یاد دادن زبان طبیعی به کامپیوترها باید چطور انجام شود

یاد دادن زبان طبیعی به کامپیوترها چطور انجام می‌شود؟

رویای ساختن کامپیوترهایی که مانند ما انسان‌ها قادر به تعامل باشند دهه‌ها است که جز خواسته‌های انسان بوده است و اگر به بازار و میزان سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مربوط...