یوتا

ساخت یک محصول جدید و عجیب توسط مخترع اصلی هاوربوردها

ساخت یک محصول جدید و عجیب توسط مخترع اصلی هاوربرد ها

شاید اشتیاق بازار برای خرید هاوربرد ها (Hoverboard) کم شده باشد، اما این مساله باعث نشده تا کسی که برای اولین بار این وسایل حمل و نقل را ابداع...