یوفوها

دیجی قلم؛ همه چیز درباره موجودات فضایی، آیا پرسپولیسی هستند؟

دیجی قلم؛ نگاهی به موجودات فضایی، آیا آنها حقیقت دارند؟

از ابتدای حضور بشر در سیاره زمین نشانه‌هایی از موجوداتی برتر و فرازمینی وجود داشته و دارد و این موضوع باعث شده تا در طول تاریخ دانشمندان و محققان...