android n

نسخه جدید پیشنمایش اندروید N

گوگل نسخه چهارم پیش‌نمایش اندروید N را منتشر کرد

گوگل اینک چهارمین نسخه از پیشنمایش اندروید N را منتشر کرده است. با این حال هنوز نام نهایی نسخه بعدی سیستم عامل اندروید اعلام نشده است و کماکان نوتلا...
سوندار پیچای: شاید نام اندروید بعدی با استفاده از یک نظر سنجی مردمی انتخاب شود

سوندار پیچای: شاید نام اندروید بعدی با استفاده از یک نظر سنجی همگانی انتخاب شود

در حالی که به تازگی گوگل از اندروید N صحبت کرده است، بدیهی است برای دانستن نام نهایی این سیستم عامل بسیار زود باشد، اما اینطور که پیداست خود گوگل هم...