استیو جابز پس از کناره گیری از مدیریت در حال کار بر روی تلویزیون اپل بوده...

بسیار سخت است که بگوییم تلویزیون اپل یک شایعه است. اخبار زیادی پیرامون این محصول منتشر شده و مشخص است که اپل چندین سال در حال کار بر روی...