ماشین های اپل در حال جمع آوری اطلاعات برای سرویس نقشه این شرکت هستند

اخیرا ساکنان شهر های مختلف آمریکا گزارش داده اند که ماشین های ون عجیبی را که متعلق به شرکت اپل هستند در خیایان های محل اقامت خود مشاهده کرده...