ربات های بینگ به شما اجازه چت با نتایج جستجو را می دهند!

ربات های بینگ به شما اجازه چت با نتایج جستجو را می دهند!

مایکروسافت در حال برنامه ریزی برای مراسم Build 2017 است. در کنفرانس امسال، این کمپانی قرار است تا به توسعه دهندگانش اجازه دهد تا برای موتور جستجویش یعنی بینگ،...