build 10070

تصاویر درز کرده از ویندوز موبایل ۱۰ با تغییر قابل توجه کاشی های زنده

ویندوز موبایل ۱۰ در حال حاظر توسط اینسایدر های مایکروسافت و توسعه دهندگان در حال آزمایش است و مایکروسافت در هر نسخه تغیرات و ویژگی های به آن اضافه می کند. در آخرین...