CES لاس وگاس

لاس وگاس در آینده چه شکلی خواهد داشت؟

لاس‌وگاس نماینده ی خوش بینی، وسوسه و ممکن بودن هرچیزی است. این شهر همیشه نورانی و پر از خلاقیت های جدید است و شاید به همین دلیل است که...