سیستم دیجیتال روشنایی شرکت مرسدس بنز می‌تواند بر روی سطح زمین تصویر نشان دهد

چراغ‌های جلو در اتومبیل‌های ما وظیفه‌ی روشن کردن مسیر پیش رویمان را بر عهده دارند؛ اما اگر این چراغ‌ها استفاده‌های دیگری نیز داشتند و می‌توانستند کاربردهای بیشتری ارائه دهند،...