گوگل نکسوس 8

تبلت نکسوس 8 گوگل

تصاویر بدل ساختگی تبلت نکسوس 8 گوگل منتشر شد

این روزها همه در دنیای تکنولوژی از نکسوس های آینده گوگل صحبت می کنند. از طرفی نکسوس 5 الجی و از طرفی دیگر نکسوس 6 هواوی تا ماه آینده با...