آیا تلفن های هوشمند واقعا برای سلامتی ما مضر هستند؟

آیا تلفن های هوشمند واقعا برای سلامتی ما مضر هستند؟

در سال ۲۰۱۵ میلادی قرار داریم و فناوری تلفن های هوشمند، جای خود را در زندگی ما به طور کامل باز کرده اند. همگی ما زمان زیادی را با...