Huawei Enjoy 6s

هواوی با همکاری اپراتور چاینا موبایل رسماً از انجوی 6 اس پرده‌برداری کرد

شرکت چینی هواوی ممکن است برای حضور پررنگ در بازارهای غربی در سال 2017، برنامه‌های بسیاری داشته باشد، اما حتی اگر این برنامه‌ها موفقیت‌آمیز از آب دربیایند، هیچ شکی...