Hybrid

تاکنون 540 هزار خودروی الکتریکی در خاک آمریکا به فروش رفته است

تاکنون 540 هزار خودروی الکتریکی در خاک آمریکا به فروش رفته است

طی چند سال اخیر خودروهای الکتریکی پیشرفت‌های زیادی را تجربه کرده‌اند و حتی چند ابر خودروی الکتریکی به بازار معرفی شده‌اند. مقبولیت این خودروها با سرعت زیادی در حال...