Keegan

این هوش مصنوعی به عکس‌های شما امتیاز می‌دهد و آن‌ها را نقد می‌کند

این هوش مصنوعی به عکس‌های شما امتیاز می‌دهد و آن‌ها را نقد می‌کند

اگر به دنبال بازخورد و نظر صادقانه درباره عکس‌های خود باشید، دوستان و آشنایان شما در فیسبوک و اینستاگرام چندان نمی‌توانند به شما کمک کنند چراکه معمولاً به خاطر...