Liquid Z530S

گوشی های Liquid Z630 و Z530

گوشی های Liquid Z630 و Z530 ایسر معرفی شدند

در رویداد IFA 2015 که به تازگی اغاز شده است ایسر در کنفرانس خود گوشی های Liquid Z630 و Liquid Z530 را معرفی کرد. این دو گوشی هر کدام در دو مدل...