Mercedes-Benz

سیستم دیجیتال روشنایی شرکت مرسدس بنز می‌تواند بر روی سطح زمین تصویر نشان دهد

چراغ‌های جلو در اتومبیل‌های ما وظیفه‌ی روشن کردن مسیر پیش رویمان را بر عهده دارند؛ اما اگر این چراغ‌ها استفاده‌های دیگری نیز داشتند و می‌توانستند کاربردهای بیشتری ارائه دهند،...