Messenger Day

پس از اینستاگرام، فیسبوک نیز قابلیت Stories اسنپ چت را کپی می‌کند

پس از اینستاگرام، فیسبوک نیز قابلیت Stories اسنپ چت را کپی می‌کند

ویژگی Stories یکی از قابلیت‌های جذاب برنامه اسنپ چت است که اخیراً اینستاگرام نیز این ویژگی را به برنامه خود اضافه کرد و اکنون به نظر می‌رسد فیسبوک هم...