microsaoft

office 2016

آفیس 2016 اوایل مهر ماه منتشر خواهد شد

مدتی است مایکروسافت نسخه آزمایشی آفیس 2016 را در اختیاز آزمایش کنندگان عمومی قرار داده است.آخرین نسل از بسته نرم افزاری آفیس ویژگی و تغییرات زیادی را همراه خود دارد....