NewsCast

Microsoft

اپلیکیشن جدید مایکروسافت خلاصه خبرها را برای شما می خواند

مایکروسافت بدون هیچ جنجالی در حال آزمایش اپی است که به نظر می‌رسد که برای کسانی است که از خبرهای زیاد دنیای امروز خسته شده‌اند و به کمکی نیاز...