NIO EVE

این خودران تمام برقی می‌تواند تبدیل به سالن خانه شما شود [تماشا کنید]

این خودران تمام برقی می‌تواند تبدیل به سالن خانه شما شود [تماشا کنید]

یکی از خودروهایی که می‌توان تنها در فیلم‌های Sci-fi دید، اتومبیل خودران NIO EVE است که تمام اجزای آن پر از فناوری‌های جدید است که فقط در فیلم‌ها می‌توان...