OneTouch Idol 3C

گوشی های آلکاتل Idol 3C و Pixi First

گوشی های آلکاتل Idol 3C و Pixi First معرفی شدند

بعد از رونمایی از گوشی های سری پاپ توسط آلکاتل در نمایشگاه ایفا 2015، این کمپانی  Idol 3C و Pixi First را نیز معرفی کرد. OneTouch Idol 3C بهترین مدلی است...