به گفته یوبی سافت ۳۰ درصد از بازی های ۲۰۱۴ در سبک جهان باز بوده اند

مدیر عامل شرکت یوبی سافت آقای Yves Guillemot در کنفرانس مالی این شرکت بیان کرد که به گمان آنها، ۳۰ در صد از کل بازی های عرضه شده در...