Open World

به گفته یوبی سافت ۳۰ درصد از بازی های ۲۰۱۴ در سبک جهان باز بوده اند

مدیر عامل شرکت یوبی سافت آقای Yves Guillemot در کنفرانس مالی این شرکت بیان کرد که به گمان آنها، ۳۰ در صد از کل بازی های عرضه شده در...