PC market

Windows 10 UI

کاهش 10 درصدی فروش در بازار PC در آستانه انتشار ویندوز 10

پس از دو سال سقوط پیاپی بازار رایانه های شخصی یا به اختصار PC، امید این وجود دارد که با عرضه ویندوز 10 روند متفاوتی را شاهد باشیم. اگر...