pixel xl2

گوگل پیکسل 2 سیزدهم مهر معرفی می‌شود

پیکسل‌های جدید گوگل سیزدهم مهر معرفی می‌شوند

بعد از موفقیت گوشی‌های پیکسل و پیکسل ایکس ال، گوگل قصد دارد امسال نیز نسخه‌های جدید این دو گوشی را معرفی و در بازار عرضه نماید. در خبرهای قبلی...