Project Premonition

Microsoft Project Premonition

مایکروسافت با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به جنگ بیماری ها می رود

پشه ها بدترین نوع حشرات هستند، اما آنها می توانند کلیدی برای شناسایی بیماری های در حال ظهور باشند.این چیزی است که در پروژه Premonition (پیشگیری) بخش تحقیقات مایکروسافت بر روی آن تمرکز...