QuickType

(WWDC 2016) هوش مصنوعی اپل برای پیدا کدن تصاویر و تایپ سریعتر

هوش مصنوعی اپل برای پیدا کردن تصاویر و تایپ سریعتر شما را شفگت زده می کند!...

اپل در حال توسعه هوش مصنوعی قدرتمندی برای iOS 10 است که می تواند شباهت‌های میان چند تصویر را تشخیص و آنها را به هم مرتبط سازد. برای مثال می‌تواند...