Search Engine

موتور جستجو Microsoft Bing با سهم ۲۰٫۲ درصدی، دومین موتور جستجو آمریکا

موسسه comScore در بررسی خود در مورد موتورهای جستجو در ماه آپریل سال جاری، موتور جستجو مایکروسافت را با سهم ۲۰٫۲ درصدی در مقام دوم قرار داده است .بر اساس اطلاعات...