self-driving

اطلاعات جدیدی از برنامه ماشین های خودران اپل فاش شد!

پروژه محرمانه ماشین های خودران اپل کمی راز آلود شده است. این شرکت بزرگ کوپرتینویی بالاخره توانست اجازه تست ماشین هایش را در جاده های عمومی در ماه آوریل از California...