sensor pads

Samsung Sensor Pads Patent

سامسونگ حق اختراعی را برای کنترل گوشی از طریق لبه ها ثبت کرد

این روز ها بیشتر اخبار حول و حوش شرکت سامسونگ به Edge ها مربوط می شود و در آخرین آن ها هم دیروز درباره ابتکار جدید این شرکت با...