Smart reply

جیمیل با قابلیت جدیدش به جای شما به ایمیل‌هایتان جواب می‌دهد

جیمیل با قابلیت جدیدش به جای شما به ایمیل‌هایتان جواب می‌دهد

گوگل نمی‌تواند بفهمد که در حال فکر کردن به چه چیزی هستید، اما این غول اینترنتی بهترین حدسش را توسط سرویس جدید «پاسخ هوشمند» در اختیار شما قرار می‌دهد. این...